PSRM

26 decembrie 2019

Deputații PSRM propun o nouă formulă de calcul a pensiei pentru femeile care au stat în concediul de maternitate

CHIȘINĂU, 26 decembrie 2019. – Deputații PSRM au venit cu o inițiativă legislativă prin care se propune ca la determinarea cuantumului pensiei pentru perioada necontributivă de îngrijire a unui copil pînă la vîrsta de 3 ani să fie luat în calcul salariul mediu lunar pe ţară la data calculării pensiei. În prezent, pentru perioada necontributivă de îngrijire a unui copil pînă la vîrsta de 3 ani se ia în calcul salariul minim lunar pe țară la data calculării pensiei.

Proiectul de lege, semnat de un grup de deputați din fracțiunea PSRM, a fost înregistrat în Parlament și urmează să fie dezbătut și votat în Parlament, la începutul sesiunii viitoare. Prin acest proiect se propune modificarea Legii privind sistemul public de pensii cu prevederi referitoare la modificarea modalității de calcul a pensiilor în cazul perioadelor necontributive asimilate stagiului de cotizare.

Prevederile respective ale legii au fost examinate de către Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității din perspectiva discriminării indirecte pe criteriul de gen. Consiliul a stabilit că această prevedere dezavantajează femeile și creează decalaje de gen la cuantumul pensiilor.

Potrivit autorilor proiectului, această constatare se confirmă și prin datele statistice. Potrivit acestora, femeile beneficiază de pensii pentru limită de vîrstă mai mici decît bărbații. La situația de 1 august 2019, pensia medie constituie pentru bărbați 2278,65 de lei, iar pentru femei – 1688,34 de lei sau 75% din pensia medie în cazul bărbaților.

Conform legislației în vigoare, concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani se acordă în baza unei cereri în formă scrisă, unuia din părinții copilului sau unuia din bunici sau unei alte rude care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, precum şi tutorelui. Aceste persoane beneficiază, la cerere, de indemnizație lunară pentru creșterea copilului, dacă sunt persoane asigurate și îndeplinesc condițiile de realizare a stagiului de cotizare de cel puțin 3 ani sau de cel puțin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat.

”Calcularea pensiei în baza salariului minim pe tară pentru perioada necontributivă de îngrijire a unui copil, influențează inevitabil negativ cuantumul pensiei pentru limită de vîrstă a femeilor. Formula dezavantajează femeile care aleg să beneficieze de concediul de îngrijire a copilului pînă la vîrsta de trei ani. Situația se agravează dacă am considera stagii asimilate de șase ani, adică îngrijirea a doi sau mai mulți copii”, a explicat unul dintre autorii proiectului, deputatul PSRM, Vladimir Odnostalco.

De exemplu, la un stagiu de cotizație de 15 ani și un salariu aproape de media pe economie, pensia unei femei care a îngrijit doi copii este cu o treime mai mică decât pensia bărbatului cu același salariu și stagiu, dar care nu a avut perioade de îngrijire a copilului.

Potrivit autorilor proiectului, calculul estimativ al cheltuielilor pentru implementarea acestui proiect de lege constituie: pentru anul 2020 – 1534,6 mii lei, pentru anul 2021 – 3287,2 mii lei și pentru anul 2022 – 5305,9 mii lei. Conform proiectului, se propune ca aceste cheltuieli să fie suportate din Bugetul de Stat.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă