PSRM

15 aprilie 2015

Deputații fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, invită colectivele pedagogice, reprezentanții asociațiilor obștești, comitetelor părintești și consiliile de elevi să participe la audieri publice privind modificarea și completarea eventuală la Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din17 iulie 2014.

În cadrul audierilor publice se vor discuta chestiuni ce țin de obținerea diplomei de bacalaureat și administrarea liceelor și instituțiilor de învățămînt profesional tehnic. Audierile publice se vor desfășura pe 15 aprilie 2015, între orele 13:00 și 17:00, în incinta clădirii Ministerului Agriculturii al RM, – mun.Chișinău, bl.Ștefan cel Mare și Sfînt, 162. Persoanele de contact: Iurii VITNEANSKI, tel.079946163 și Victor POLEACOV, tel.068711144.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă