PSRM

09 aprilie 2019

DECLARAȚIA cu privire la acțiunile PSRM în situația politică actuală

Comitetul Executiv Politic al PSRM împreună cu fracțiunea parlamentară a PSRM s-a convocat în ședință, marți, 9 aprilie 2019, pentru a discuta situația politică din țară și a determina acțiunile de mai departe ale partidului în acest context.

Reiterăm faptul că susținem toate eforturile Președintelui Republicii Moldova, dlui Igor Dodon, dar și ale conducerii Partidului Socialiștilor în vederea depășirii crizei politice din țară, creării majorității parlamentare, formării organelor de conducere ale Parlamentului și învestirea Guvernului. În acest sens, specificăm faptul că Partidul Socialiștilor urmărește să fie creată o majoritate parlamentară pe deplin funcțională, un guvern și program de guvernare susținut în totalitate de această majoritate. Totodată, PSRM nu consideră posibil susținerea unui guvern minoritar din mai multe considerente, în primul rînd, cele de ordin politic, funcțional, dar și operațional.

În același context, amintim că pe parcursul ultimelor săptămîni, Partidul Socialiștilor, care a obținut cele mai multe mandate de deputat în noul Parlament, și-a manifestat interesul în vederea depășirii crizei politice, formării majorității parlamentare și creării structurilor stabile ale guvernării în țară, inclusiv prin invitațiile lansate public de începere a discuțiilor, participării la consultările organizate de Președintele țării în format bilateral și multilateral, pentru crearea structurilor puterii de stat și determinării agendei noii conduceri a țării.

Noi sîntem în continuare convinși că cea mai bună soluție este deblocarea activității Parlamentului și neadmiterea alegerilor parlamentare anticipate.

Partidul Socialiștilor confirmă disponibilitatea de a continua discuțiile în vederea depășirii crizei politice create. Totodată, reiterăm faptul că orice eventuală configurație și înțelegere politică nu poate fi făcută cu orice preț, ignorînd voința cetățenilor care au susținut nemijlocit PSRM în alegeri.

De asemenea, accentuăm faptul că PSRM va ține cont în timpul acestor discuții, cu siguranță, de opinia celor peste 440 de mii de alegători care și-au exprimat votul în susținerea PSRM. Reiterăm faptul că vom iniția discuțiile pornind de la cîteva principii pe care le vom pune la baza oricărei colaborări politice:

– garantarea statalității, neutralității Republicii Moldova (prin neaderarea la NATO sau alt bloc militar) și reintegrarea țării;

– politica externă echilibrată;

– respectarea drepturilor fiecărui cetățean al Republicii Moldova indiferent de naționalitate și apartenență etnică;

– dezvoltarea economică și crearea a noi locuri de muncă;

– echitate socială și protecția valorilor noastre tradiționale.

În context, Comitetul Executiv Politic și fracțiunea parlamentară au decis să propună spre examinare și aprobare Consiliului Republican al partidului, care va avea loc pe data de 12 aprilie 2019,  următoarele 3 blocuri de subiecte pentru formarea majorității parlamentare și participarea în guvernare a PSRM:

BLOCUL I. Pachetul de legi pentru adoptare în mod prioritar.

Luînd în considerație faptul că PSRM are elaborate aproape 300 de inițiative legislative în toate domeniile, sîntem de părere că multe dintre acestea pot fi incluse în programul noii guvernări. Totodată, am identificat un set de proiecte de lege care urmează a fi puse la baza colaborării politice și anume:

a) anularea Legii care pune pe umerii cetățenilor țării responsabilitatea pentru recuperarea miliardului furat. Crearea Comisiei de anchetă parlamentare privind investigarea fraudei bancare și tragerea la răspundere a celor vinovați.

b) politica socială pro-activă prin adoptarea legislației:

– de indexare a pensiilor de 2 ori pe an;

– de instituire a capitalului matern ca suport esențial pentru familiile din Republica Moldova.

c) politică echilibrată în domeniul relațiilor interetnice:

– anularea Legii nr. 257 din 22.12.2017 „Cu privire la completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260/2006” care a fost denumită fals și manipulatoriu de combatere a propagandei. Reamintim că această lege a fost supusă criticii din partea Consiliului UE pentru politică externă, de șeful Delegației UE în Moldova, precum și de reprezentanții corpului diplomatic acreditați la Chișinău;

– ratificarea Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritare, pe care Republica Moldova a semnat-o la 11 iulie 2002, dar nu a ratificat-o pînă în prezent. Adoptarea în redacție nouă a Legii cu privire la funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova (limba rusă – statut de limbă de comunicare interetnică pe teritoriul Republicii Moldova);

– adoptarea pachetului de legi cu privire la statutul Autonomiei Găgăuze elaborate cu suportul instituțiilor europene, OSCE, de către grupul de lucru mixt format din reprezentanții Parlamentului Republicii Moldova, Adunării Populare a Găgăuziei, societății civile.

BLOCUL II. Consolidarea instituțiilor statului.

În acest context, propunem să se revină la împuternicirile Președintelui Republicii Moldova care au fost în vigoare la data de 1 octombrie 2016, în special, în ceea ce ține de securitatea statului (revenirea SIS în subordinea administrației prezidențiale). Pachetul de legi în această privință este elaborat. Ținînd cont de faptul că PSRM a colectat aproape 1.5 mln de semnături pentru trecerea la forma de guvernare – republica prezidențială, vom considera acest pas drept o etapă temporară.

BLOCUL III. Partajarea responsabilității în procesul de guvernare.

Partidul Socialiștilor fiind partidul care a obținut cel mai mare număr de mandate în actualul Parlament, consideră just ca funcția de speaker al legislativului să îi revină anume PSRM. Pentru această funcție partidul o va înainta pe Dna Zinaida Greceanîi, președintele Partidului Socialiștilor.

Totodată, în cadrul următorului Guvern, PSRM va insista să îi revină domeniile politicii externe și apărării (inclusiv ministerele de resort), în primul rînd pentru a permite Președintelui țării să exercite atribuțiile funcționale pe deplin conform prevederilor Constituției Republicii Moldova.

***

Începînd cu ziua de astăzi vom plasa în spațiul public toate proiectele de lege despre care am menționat mai sus, oferind posibilitatea tuturor să se familiarizeze cu aceste documente. Acestea sînt elementele de bază de la care PSRM este gata să pornească discuțiile privind guvernarea. Dacă există și alte subiecte principiale -sîntem gata să le examinăm.

Luînd în considerație toate cele menționate mai sus, subliniem faptul că în cel mai scurt timp vom reveni cu alte detalii referitor la acțiunile pe care urmează să le întreprindem.

Sîntem siguri că doar prin responsabilitate comună, maturitate politică vom putea depăși criza politică și evita alegerile anticipate. Socialiștii sînt gata să facă acest lucru. În același timp, dacă nu va fi posibil de identificat compromisul și de asigurat un dialog în baza celor expuse mai sus, PSRM este  pregătit să meargă în alegeri anticipate și să solicite cetățenilor să dea aprecierile respective formațiunilor politice din țară.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă