PSRM

14 ianuarie 2020

Consiliul Republican a stabilit prioritățile PSRM pentru anul 2020

Chișinău, 14 ianuarie 2020 – Partidul Socialiștilor din Republica Moldova pășește în anul 2020, de pe poziția de cel mai mare partid parlamentar, care a demonstrat și cea mai înaltă responsabilitate în momentele critice pentru țară.

În premieră, reprezentanții PSRM ocupă funcțiile de Președinte și Vicepreședinte ai Parlamentului. Candidații care au fost sprijiniți de PSRM, conduc acum Municipiul Chișinău, Autonomia Găgăuză,  21 de raioane, 19 orașe, inclusiv nouă centre raionale și 190 de sate.

În paralel cu aceste procese, constatăm o situație istorică fără precedent în țara noastră. Pentru prima dată Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, ales cu votul direct al majorității cetățenilor, a obținut posibilitatea să acționeze bazîndu-se pe sprijinul majorității parlamentare. Noile condiții politice oferă premisele favorabile pentru desfășurarea unor ample reforme social-economice.

În context, PSRM a sprijinit inițiativa Președintelui țării, Igor Dodon, de formare a unui Guvern tehnocrat și apolitic, în frunte cu Ion Chicu. Oferim o apreciere pozitivă primelor acțiuni și inițiative lansate de Guvernul Chicu, în primele două luni de activitate.

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova rămîne în continuare un partid al poporului, care exprimă voința majorității cetățenilor țării noastre. Noi vom rămîne consecvenți în promovarea principiilor noastre:

  1. Consolidarea statalității Republicii Moldova. Vom combate orice încercări de a submina independența și suveranitatea țării. Noi solicităm tuturor partenerilor internaționali ai țării noastre să respecte suveranitatea și Constituția statului. Considerăm categoric inacceptabilă imixtiunea externă în afacerile interne ale Republicii Moldova. În politica externă, demnitarii noștri de rang înalt trebuie să-și ghideze acțiunile, reieșind exclusiv din interesele naționale ale poporului și ale Republicii Moldova.
  2. Garantarea statutului de neutralitate al Republicii Moldova. Noi avem convingerea că Moldova trebuie să-și apere statutul său de neutralitate militară și să nu adere la alianțe militar-politice. Pledăm împotriva participării ostașilor moldoveni în exerciții militare, desfășurate sub egida blocurilor militar-politice.
  3. Economie dezvoltată și echitate socială. Respectînd angajamentele asumate în fața partenerilor internaționali, avem convingerea că Republica Moldova trebuie, în primul rînd, să urmărească interesul național, de a avea o economie dezvoltată și de a oferi bunăstare cetățenilor. Partidul Socialiștilor pledează pentru mecanisme prin care statul să protejeze producătorii autohtoni și sectorul agrar. În același timp, considerăm extrem de important să urmărim o politică activă a statului pentru îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor Republicii Moldova și sprijinirea categoriilor de populație social-vulnerabile, precum și implementarea proiectelor și inițiativelor sociale ale șefului statului în această direcție.
  4. Medicină și educație de calitate. Noi considerăm că datoria oricărei forțe politice serioase este să ofere un trai și un viitor decent tuturor cetățenilor, iar aceasta, în condițiile actuale ale Republicii Moldova, e posibil doar prin modernizarea sistemului medical și prin majorarea alocațiilor la buget pentru educație.
  5. Dezvoltarea regiunilor. Pledăm pentru dezvoltarea socio-economică a tuturor regiunilor țării noastre, pentru sprijinul prioritar a proiectelor care vizează restaurarea și construcția infrastructurii moderne, inclusiv drumuri, sisteme de aprovizionare cu apă și de canalizare, iluminat stradal, obiecte sociale, – în zonele rurale. Considerăm dezvoltarea regionala drept cel mai important factor și baza pentru o viață mai confortabilă a cetățenilor și pentru creșterea copiilor în propria lor țară.
  6. Pacea interetnică. Avem convingerea că doar înțelegerea interetnică și egalitatea civică ne vor ajuta să unificăm țara și într-un final să ajungem la reglementarea problemei transnistrene. Considerăm necesară adoptarea Legii cu privire la funcționarea limbilor. Totodată ne pronunțăm pentru adoptarea pachetului de legi privind statutul Găgăuziei, în forma în care a fost coordonat de Comisia mixtă a Parlamentului și a Adunării Populare a Găgăuziei, cu participarea experților europeni. Și susținem abrogarea așa-numitei ”Legii anti-propagandă”, care poartă un caracter discriminatoriu și lovește, în primul rînd, în cetățenii țării noastre.
  7. Protejarea Ortodoxiei și a valorilor familiei. Noi pledăm pentru apărarea creștinismului ortodox, care este împărtășit de majoritatea cetățenilor țării noastre. Sprijinim Biserica Ortodoxă și alte confesiuni tradiționale, care apără valorile moral-spirituale, promovează proiecte sociale și educă generația tînără. Considerăm imperios necesară sprijinirea multilaterală a familiei și suntem împotriva legilor care pun în pericol instituția familiei și care impun ideologii străine valorilor tradiționale ale poporului nostru.
  8. Politică externă echilibrată. Partidul Socialiștilor susține promovarea unei politici externe echilibrate propusă de șeful statului, care prevede promovarea relațiilor reciproc avantajoase între țara noastră și toți partenerii externi, atît în Occident, cît și în Est. Susținem inițiativa președinților Rusiei și Franței, Vladimir Putin și Emmanuel Macron, privind formarea unui singur spațiu continental de la Lisabona la Vladivostok. O prioritate absolută pentru noi este menținerea calității de membru a Moldovei la Comunitatea Statelor Independente și participarea la noi proiecte de integrare în CSI, în special Uniunea Euroasiatică, unde Republica Moldova a obținut statutul de observator. Ne pronunțăm pentru dezvoltarea deplină a parteneriatelor strategice ale țării noastre cu țările vecine România și Ucraina, cu Federația Rusă, Uniunea Europeană, SUA, Republica Populară Chineză, Republica Turcia. În același timp, considerăm că este important ca Republica Moldova să-și respecte obligațiile în temeiul tuturor acordurilor internaționale, ca un partener extern de încredere.

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova consideră necesară solidaritatea cetățenilor țării în numele unui viitor mai bun al poporului nostru și în acest sens noi susținem pe deplin activitatea Președintelui țării, Igor Dodon, care a demonstrat consecvență și viziune pentru dezvoltarea Moldovei.

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova face apel către toate forțele politice și civice, care pledează pentru apărarea statalității Republicii Moldova, pentru echitatea socială, pacea interetnică și pentru valorile tradiționale să contribuie prin unificarea forțelor la protejarea statalității și la consolidarea societății.

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă