PSRM

05 aprilie 2022

Blocul Comuniștilor și Socialiștilor inițiază consultări ample cu cetățenii din toate regiunile țării

Astăzi, 5 aprilie, a avut loc ședința comună a conducerii Blocului Politic al Comuniștilor și Socialiștilor (BCS).

BCS constată existența unei crize politice, economice, sociale și umanitare profunde în Republica Moldova, la baza căreia se află politica iresponsabilă a partidului de la guvernare PAS, dar și lipsa de profesionism și incompetența guvernului pe care l-a creat.

Au trecut deja nouă luni de când PAS a obținut puterea deplină în țară. Însă în această perioadă, nu a fost îndeplinită niciuna dintre promisiunile pe care partidul de la guvernare le-a împărțit cu atâta generozitate în timpul campaniei electorale. Nu a fost soluționată nicio problemă stringentă cu care astăzi se confruntă țara și societatea noastră.

Cetățenii țării s-au pomenit față în față cu prețurile galopante, cu sărăcia și o mulțime de alte probleme. Zilnic, oamenii devin tot mai săraci.

Guvernul format din oameni întâmplători, lipsiți de orice idee despre viața reală a cetățenilor de rând, nici nu-și propun cel puțin scopul de a depăși criza, camuflându-și  incompetența cu problemele regionale.

În loc să consolideze societatea, autoritățile folosesc situația creată pentru „a strânge șuruburile”, pentru a-i suprima pe cei care gândesc altfel, pentru persecutarea politică a opoziției, curățarea cadrului politic și a celui informațional.

Într-o situație foarte dificilă s-au pomenit autoritățile locale, administrațiile raionale, municipale și rurale, care se confruntă zilnic și în mod direct cu problemele cetățenilor de rând. Guvernul limitează volumul fondurilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii locale, întreținerea școlilor, instituțiilor medicale și sociale, inclusiv plata salariilor.

În condițiile dezorganizării totale a guvernării, Blocul Comuniștilor și Socialiștilor a înaintat în Parlament zeci de inițiative legislative care au menirea de a acorda sprijin cetățenilor țării și agenților economici în condițiile crizei.

Însă majoritatea parlamentară autoritară blochează  examinarea acestora. Reprezentanții conducerii țării, aflați sub presiune din exterior, fac pași nechibzuiți pe arena politică internațională, permițându-și declarații și acțiuni care sunt în contradicție cu principiul neutralității declarat de ei înșiși.

Anume din acest motiv, BCS a propus un proiect de lege cu privire la neutralitatea permanentă a Republicii Moldova, pentru a proteja țara de atragere în conflicte și pentru a garanta pacea cetățenilor țării.

Pentru Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, rămân a fi priorități absolute – dezvoltarea economică a Republicii Moldova, bunăstarea socială a cetățenilor țării, menținerea și consolidarea statalității moldovenești, a suveranității și neutralității.

Blocul insistă asupra adoptării de către Parlament a inițiativelor sociale și economice înaintate de către deputații BCS. Este vorba despre indexarea pensiilor de 2 ori pe an, înghețarea prețurilor la produsele de primă necesitate, reducerea de 2 ori a cotei TVA aplicată gazelor naturale, sprijinul financiar acordat agricultorilor pentru achiziționarea motorinei, semințelor și îngrășămintelor, susținerea crescătorilor autohtoni de animale, facilitarea agenților economici la procedura de achiziții publice.

De asemenea, BCS solicită examinarea și adoptarea imediată de către Parlament a legii cu privire la neutralitatea permanentă a Republicii Moldova.

BCS consideră necesară stabilirea imediată a unui dialog între conducerea Republicii Moldova și autoritățile locale.

La rândul nostru, suntem dispuși să ne consolidăm eforturile pentru a sprijini autoritățile locale în depășirea crizei în care s-a aprofundat țara noastră. Dar, PAS, profitând de majoritatea sa parlamentară, ignoră inițiativele BCS.

Reieșind din acest fapt, Blocul Comuniștilor și Socialiștilor inițiază consultări ample cu populația țării și cu reprezentanții autorităților publice locale, pentru a ne uni eforturile în vederea depășirii crizei social-economice în creștere, în baza unei platforme populare de opoziție.

Noi considerăm că doar consolidarea cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de etnie, limbă, orientare politică, loc de trai, ne va permite să realizăm șansa de a renaște țara și de a depăși criza.

Blocul politic al Comuniștilor și Socialiștilor

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă